Polski  Angielski  Niemiecki  Rosyjski 64-212 SIEDLEC,
woj. wielkopolskie
ul. Piaskowa 12
tel. +48 68 384 83 60
fax +48 68 384 80 04

e-mail:firma@pr-w.com.pl


          PSJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, dawniej Firma Przetwórstwo Ryb PIĄTEK Sp. j. w Siedlcu powstała w 1992 roku i jest Firmą Rodzinną. W tym samym roku rozpoczęto produkcję.                         
  W swej działalności firma łączy bogate     doświadczenia technologiczne i organizacyjne     zdobyte na przestrzeni lat z wymogami     nowoczesnego zakładu początku XXI wieku.     Działalność produkcyjna z roku na rok jest     powiększana o nowe asortymenty i doskonalona.
  Uzupełniany i modernizowany park maszynowy     pozwala na prowadzenie nowoczesnej i wydajnej      produkcji o bardzo wysokich parametrach jakościowych. Firma specjalizuje się w produkcji wyrobów bez konserwantów, co świadczy o wysokim standardzie higienicznym na produkcji.

Firma współpracuje z wiodącym na rynku Kontrahentem niemieckim firmą Homann, a także z Kontrahentami z Holandii, Danii , Szwecji i Norwegii. Firma jest firmą prężnie rozwijającą się. Nasi odbiorcy są zadowoleni z naszych usług, o czym świadczy zwiększenie produkcji zarówno pod kątem ilościowym jak i pod kątem rodzaju produkowanych przez nas wyrobów. Dzięki naszej pracy i dzięki wysokiej jakości naszych wyrobów rozpoczęliśmy w roku 2011 współpracę z firmą Lisner produkując dla tej firmy ok. 70 asortymentów przeznaczonych zarówno na rynek krajowy jak i zagraniczny. Zakład mieści się na obszarze wielkości 17.215m² z czego 10.000 m² budynki zwłaszcza produkcyjne      bądź ściśle związane z produkcją. Zakład zatrudnia w zależności od sezonu od 500 do 600 pracowników.

     Dzięki podjętym przez zakład przedsięwzięciom      firma uzyskała w styczniu 2000r. uprawnienia do      eksportu przetworów rybnych do krajów UE, USA,      Kanady. Ponadto od 2004 roku firma posiada      certyfikowany standard IFS (poziom wyższy),      od  2007 roku dodatkowo standard BRC, a w 2009      uzyskała certyfikat na standard MSC.

Zakład posiada 6 hal produkcyjnych, w których w zależności od wielkości i rodzaju produkowanego asortymentu znajdują się jedna, dwie lub trzy linie produkcyjne. Są to następujące linie:

 • linie do produkcji marynat zimnych i opiekanych w słoikach
 • linia do produkcji marynat zimnych i opiekanych w pudełkach
 • linia do produkcji wyrobów w olejach w słoikach
 • linie do produkcji wyrobów żelatynowych
 • linia do produkcji wyrobów olejowych lub koreczków śledziowych w sosach i
      zalewach pakowanych w pudełka
 • Ponadto firma posiada wiele innych pomieszczeń jak między innymi: mroźnie, chłodnie surowców, półproduktów, wyrobów gotowych, osobne magazyny dla dodatków chłodzonych i nie chłodzonych oraz dla opakowań, laboratorium fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne.

  Firma stara się zapewnić najwyższą jakość     produkowanych wyrobów poprzez przestrzeganie     reguł GMP, GHP oraz ścisłe przestrzeganie     wymogów systemu ACCP HACCP. Pracownicy      firmy      odpowiedzialni za nadzór nad systemem     HACCP na bieżąco weryfikują wprowadzone plany     HACCP, co zapewnia nadzór nad wszystkimi     stwierdzanymi zagrożeniami w czasie produkcji.
  Dzięki temu produkujemy żywność bezpieczną dla     klientów.

     W produkcji naszej kierujemy się polityką jakości, w     której nadrzędnym zadaniem jest produkowanie     wyrobów bezpiecznych dla zdrowia i życia naszych     klientów, spełniających ściśle określone standardy     higieniczne zgodne z obowiązującymi normami oraz     zaspokajających wszystkie oczekiwania i potrzeby     naszych klientów. Nasze działania podyktowane są     troską o zaufanie klienta do naszej firmy i wyrobów     przez nią produkowanych.
  Należy podkreślić, iż polityka jakości jest znana wszystkim naszym pracownikom i jest przez nich systematycznie realizowana. W celu zapewnienia wysokiej jakości naszych wyrobów zakład prowadzi szereg szkoleń i innych działań doskonalących zarówno produkcję jak i infrastrukturę.